flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                  Наказ голови
Красноармійського міськрайонного суду
Донецької області
  18.06.2012р. № 14-а 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

 

  

 

про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або

 

друк документів, які надаються запитувачам інформації

 

 
1.      На виконання положень ст.ст. 19, 20, 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» запровадити механізм визначення фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються.
2.      ЦяІнструкція встановлює загальні правила та визначає порядок щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), що надаються Красноармійським міськрайонним судом Донецької області (далі - суд) зазапитами на інформацію, якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів.
3.      При отримані для виконання запиту на публічну інформацію посадова особа, відповідальна за надання інформації, аналізує публічну інформацію, яку необхідно надати запитувачу та якщо виконання запиту передбачає надання копій відповідних документів, проводить підрахунок аркушів документів, які необхідно копіювати або друкувати.
4.      У випадку, коли запитувана інформація міститься в документах обсягом більш як 10 сторінок, посадова особа упродовж одного робочого дня з дати отримання запиту повідомляє відділ ПФД бухгалтерського обліку та звітності ТУ ДСА України в Донецькій області про кількість сторінок, їх формат, наявність в документах інформації з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо, тобто усіх послуг, які підлягають оплаті запитувачем.
5.      Відділ ПФД бухгалтерського обліку та звітності ТУ ДСА України в Донецькій області здійснює розрахунок фактичних витрат за складовими (додаток 1), оформляє рахунок за формою (додаток 2) та передає його відповідальній особі за надання інформації на запит.
6.      Посадова особа, яка готує інформацію на запит, надсилає рахунок на відшкодування витрат запитувачу інформації в строк, установлений законом для надання відповіді на запит на інформацію.
7.      Сума відшкодуванняфактичних витрат має здійснюватися в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року N 740.
8.      Оплата рахунку навідшкодування фактичних витрат накопіюванні або друк документів, щонадаються за запитами наінформацію, здійснюється через установи банків чи відділення зв'язку зареквізитами,зазначеними врахунку (додаток 2).
9.      Після надходження коштів на рахунок ТУ ДСА України в Донецькій області відзапитувача інформації, відділ ПФДбухгалтерського обліку та звітності повідомляє відповідальну за розгляд запиту посадову особупро надходження коштів нарахунок територіального управління.
10. Після підтвердження повної оплати вартості фактичних витрат, відповідь назапит на інформацію надається протягом трьох робочих днів.
11. Відповідно доположень пункту 3частини 1 статті 22 Закону України«Про доступ допублічної інформації» у відповіді на запит наінформацію обсягом більше як 10 сторінок може бути відмовлено у разі неоплати витрат, пов’язаних зкопіюванням абодруком.
12. Відмовою вважається ненадходження протягом 20днів від дати видачі рахунку (додаток 2) коштів на реєстраційнийрахунок ТУДСА України вДонецькій області, про що відділ ПФД бухгалтерського обліку та звітності повідомляє відповідальну особу за наданняінформації на запит.
13. Відповідно достатті 14Закону України «Про доступ допублічної інформації» запитувач має право самостійно робити виписки з документів, фотографувати,сканувати їх та записувати на будь-які носії інформації, що не є способом виготовленнякопій документів і тому не може стягуватися плата. Також плата за копіювання та друк не стягується принаданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес.
 
 
  
Додаток 1
Розміри фактичних витрат на копіювання або друк документів
 

Послуга, що надається

Граничні норми витрат

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

не більше ніж 0,2 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

не більше ніж 0,3 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

від 0,3 до 0,5 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування

не більше ніж 0,1 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за сканування однієї сторінки

__________
Примітка


Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання або друку документів.

 
Розмір мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання та друку документів.
 
 
  
Додаток 2
 
 
Одержувач наданих послуг:           Територіальне управління Державної судової
                                                           адміністрації України в Донецькій області
Реєстраційний рахунок:                  № 31256272211132 в ГУ ДКСУ в Донецькій області
МФО банку:                                     834016
ОКПО:                                              26288796
Платник:                                           ________________________________________________
                                                           ________________________________________________
 
 
РАХУНОК №_______
від «____» ___________________ 20___ року
 
 
 
з/п
Найменування
Вартість виготовлення
1 сторінки
(безПДВ), грн.
Кількість
сторінок од.
Ціна
(без ПДВ), грн.
1
Витрати на копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру
 
 
 
2
Витрати на копіювання або друк копій документів формату АЗ та більшого розміру
 
 
 
3
Витрати на копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо
 
 
 
 
РАЗОМ
 
 
 
 
Всього до сплати: ______________________________________________________________
                                                           (сума прописом)
 
 
 
Начальник управління        _______________                 Н.Я. Бадахов
(підпис)
 
 
 
Начальник відділу ПФД,
бухгалтерськогообліку
тазвітності ТУ ДСА України
в Донецькій області             _______________                 І.А. Стешенко

                                                           (підпис)