flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ДОДАТОК

до наказу голови

Красноармійського міськрайонного суду Донецької області

від  02 листопада  2012 року № 29-а

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію,

та які можуть міститися в документах з організації діяльності

Красноармійського міськрайонного суду Донецької області

 

 1. Відомості в організаційно-розпорядчих документах (накази, розпорядження, рішення, постанови, рекомендації), що надсилаються на адресу Красноармійського міськрайонного суду Донецької області апеляційним судом, Верховним судом України, вищими спеціалізованими судами, ТУ ДСА України в Донецькій області, ДСА України з питань забезпечення охорони державної таємниці, які містять службову інформацію.
 2. Відомості в документах суду, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого сома врядування, підприємств, установ і організацій.
 3. Відомості в документах діловодства з режимно-секретної роботи (номенклатура справ, описи справ, акти про виділення документів до знищення, акти передачі документів, журнали обліку, книга реєстрації та реєстри відправленої кореспонденції тощо).
 4. Відомості про організацію режимно-секретної роботи в суді, у разі розголошення яких можливе настання перешкод для забезпечення охорони державної таємниці.
 5. Відомості в документах з технічного захисту інформації (крім документів загального характеру та таких, які мають гриф обмеження доступу «Таємно» та «Цілком таємно»).
 6. Відомості в документах з питань надання дозволів на проведення оперативно-технічних заходів та оперативно-розшукової діяльності (крім документів із грифом обмеження  доступу «Таємно» та «Цілком таємно»).
 7. Відомості у постановах голови суду про вжиття спеціальних заходів державного захисту.
 8. Відомості, що можуть міститися в документах суду:

-         які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію (доповідні, службові записки, накази тощо);

-         щодо організації та діяльності органів суддівського самоврядування з питань внутрішньої діяльності суду (протоколи зборів суддів; протоколи оперативних нарад тощо);

-         з організаційно-кадрової роботи суду (особові справи суддів та працівників апарату суду, з особового складу, щодо чисельності, складу та руху кадрів, надання відпусток, відрядження, атестації державних службовців апарату суду, дисциплінарні стягнення, проходження медичного огляду тощо);

-         з адміністративно-господарських питань діяльності суду (окрім інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним майном);

-         стосовно питань організації ведення роботи з аналізу судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики, що передує публічному обговоренню та/або прийняттю рішення;

-         щодо внутрішньої організації ведення обліку, реєстрації та зберігання службових документів діяльності суду;

-         які містять матеріали службових розслідувань.

 1. Відомості, що можуть міститися в книгах обліку руху особових справ державних службовців апарату суду та трудових книжок і вкладишів до них.
 2. Відомості, що можуть міститися в журналах обліку печаток і штампів суду.
 3. Відомості, що можуть міститися в обліково-статистичних картках на справи, реєстраційних журналах, алфавітних покажчиках справ, обліково-реєстраційних даних автоматизованої системи документообігу суду.
 4. Інші відомості, що становлять службову інформацію і можуть міститися в інших документах з організації діяльності суду, перелік яких визначається наказом голови суду.